در صورتی که می خواهید به فایل WORD فرم TUE دسترسی داشته باشید

با ارسال پیام به آدرس ایمیل ذیل فایل WORD فرم TUE را درخواست نمایید :

iranado.tue.application@gmail.com

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

جمهوری اسلامی ایران