راهنمای TUE برای پزشکان


عنوان بیماری به همراه مواد و روش‌های ممنوعه

ردیف

نام بیماری

داروی ممنوعه

لینک چک لیست

لینک راهنمای پزشکان

فارسی

English

فارسی

English

1

اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی (ADHD)

مشتقات آمفتامین

متیل فنیدیت

Ch-L/ADHD

-Per

Ch-L/ADHD

ADHD

2

نارسایی آدرنال

گلوکوکورتیکوئیدها

مینرالوکورتیکوئیدها

Ch-L/adrenal

-Per

Ch-L/adrenal

Adrenal Insufficiency

3

آنافیلاکسی

اپی نفرین (آدرنالین)

گلوکوکورتیکوئیدها

آگونیست‌های B2 استنشاقی

Ch-L/anaphylaxis-Per

Ch-L/anaphylaxis

Anaphylaxis

4

آسم

آگونیستهای بتا 2

گلوکوکورتیکوئیدها

Ch-L/asthma-Per

Ch-L/asthma

Asthma

5

بیماری های قلبی عروقی

(به عنوان مثال: فشار خون شریانی)

مسدود کننده‌های بتا

دیورتیک‌ها

Ch-L/Cardiovascular-Per

Ch-L/Cardiovascular

Cardiovascular

6

دیابت ملیتوس

انسولین

Ch-L/diabetes-Per

Ch-L/diabetes

Diabetes

7

ناباروری زنان

کلومیفن

لتروزول

Ch-L/Female Infertility-Per

Ch-L/Female Infertility

Female Infertility

8

کمبود هورمون رشد

بزرگسالان

کودکان و نوجوانان

هورمون رشد

Ch-L/growth Hormone-Per

Ch-L/growth Hormone

G-H (Adult)

G-H (Child)

9

بیماری التهابی روده

گلوکوکورتیکوئیدها

Ch-L/Inflammatory Bowel Disease-Per

Ch-L/Inflammatory Bowel Disease

Inflammatory Bowel Disease

10

انفوزیون داخل وریدی

انفوزیون IV: حجم بیش از 100 میلی‌لیتر در 12 ساعت

Ch-L/intravenous

-Per

Ch-L/intravenous

Intravenous Infusion

11

اختلالات درونی خواب

مشتقات آمفتامین

متیل فنیدیت

مودافینیل

Ch-L/Intrinsic Sleep Disorders-Per

Ch-L/Intrinsic Sleep Disorders

Intrinsic Sleep Disorders

12

هایپوگنادیسم مردانه

تستوسترون

hCG (گنادوتروپین جفتی انسانی)

Ch-L/male Hypogonadism-Per

Ch-L/male Hypogonadism

Male Hypogonadism

13

شرایط اسکلتی عضلانی

گلوکوکورتیکوئیدها

مواد مخدر

کانابینوئیدها

Ch-L/Musculoskeletal Conditions-Per

Ch-L/Musculoskeletal Conditions

Musculoskeletal conditions

14

سندرم تخمدان پلی کیستیک

کلومیفن سیترات

لتروزول

Ch-L/PCOS-Per

Ch-L/PCOS

PCOS

15

سینوزیت

رینوسینوزیت

گلوکوکورتیکوئیدها

سودوافدرین

Ch-L/Sinusitis-Per

Ch-L/Sinusitis

Sinusitis

16

نارسایی کلیه و پیوند کلیه

مسدود کننده‌های بتا

دیورتیک‌ها

عوامل محرک اریتروپویتین

گلوکوکورتیکوئیدها

فاکتور القاکننده‌ هیپوکسی (HIF)

مهارکننده‌های پرولیل هیدروکسیلاز

Ch-L-renal-Per

Ch-L-renal

Renal transplant

17

مدیریت درد

کانابینوئیدها

مواد مخدر

گلوکوکورتیکوئیدها

Ch-L/pain Management-Per

Ch-L/pain Management

Pain Management

18

ورزشکاران ترنس

اسپیرونولاکتون

تستوسترون

Ch-L/Transgender-Per

Ch-L/Transgender

Transgender Athletes