لیست داروها و روشهاي ممنوعه 2021

 

 لیست مواد و روشهای ممنوعه سال 2021 از اول ژانویه 2021  (11 دی 1399) معتبر و اجرایی گردید.

   دانلود : لیست_ممنوعه_و_برنامه_نظارت__2021،_فارسی.pdf           حجم فایل 1786 KB
   دانلود : لیست_ممنوعه__2021،_فارسی.pdf           حجم فایل 1592 KB
   دانلود : 2021Prohibited_list_english.pdf           حجم فایل 2272 KB
   دانلود : کارت_جیبی_2020.pdf           حجم فایل 3454 KB
منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.

تلفن/ فکس 26216224

 واتزاپ 09199172062
Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A