فرم معافيت درماني ٢٠٢١
فرایند درخواست معافیت درمانی با عنوان TUE application process به دو زبان فارسی و انگلیسی آپلود شده است  که می توانید با مطالعه آن درک بهتری از روند بدست آورید.
فرم درخواست با عنوان TUE application form نیز قابل دانلود است.
 لطفا مدارک درمانی لازم را مطابق چک لیست بیماری ها آماده کرده، فرم درخواست TUE تکمیل شده خود را به ایمیل آدرس اختصاصی زیر ارسال فرمایید:
ختما پس از ارسال ایمیل وصول مدارک را از واتزاپ شماره  09011943249 چک نمایید
   دانلود : Iran NADO TUE process 2021 Persian.pdf           حجم فایل 724 KB
   دانلود : Iran NADO TUE process 2021 English.pdf           حجم فایل 368 KB
   دانلود : TUE Application form 2021.pdf           حجم فایل 877 KB
   دانلود : Checklist for Therapeutic Use Exemption.pdf           حجم فایل 82 KB
منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.

تلفن/ فکس 26216224

 واتزاپ 09199172062
Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A