گزارش عملکرد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

گزارش نهایی عملکرد نمونه گیری های ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در سال 2019

 

   دانلود : 1399.2.1_آخرین_گزارش_عملکرد_ستاد.pdf           حجم فایل 2035 KB
منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.

تلفن/ فکس 26216224

 واتزاپ 09199172062
Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A