عمومي                                                                                                                                                          پنج شنبه ٢٧ خرداد ١٤٠٠

دوره آموزش آنلاین مبارزه با دوپینگ برای رشته تیراندازی

آموزش دوپینگ اولین اقدام در راه مبارزه با دوپینگ است از این رو دوره آموزش آنلاین مبارزه با دوپینگ برای رشته تیراندازی در روز پنجشنبه 3وم تیر ماه توسط هیات پزشکی ورزشی تهران با همکاری ستاد ملی ایران برگزار خواهد شد. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسخه چاپی